search

 
 
 
 
Previous article Next article Go to back
       

Biblija, šventas raštas, naujasis testamentas

 

ANGLIŠKAI
(pdf zip files)

The Gospel According To Saint Mark

The Gospel According To Saint Matthew 

The Gospel According To Saint Luke

The Gospel According To Saint John

The Acts Of The Apostles
 

LOTYNIŠKAI
(pdf zip files)

Evangelium Secundum Marcum

Evangelium Secundum Matthaeum 

Evangelium Secundum Lucam

Evangelium Secundum Ioannem

Actus Apostolorum
 

LENKIŠKAI
(pdf zip files)

Ewangelija świętego Marka

Ewangelija świętego Mateusza 

Ewangelija świętego Łukasza

Ewangelija świętego Jana

Dzieje Abo Sprawy Apostolskie
 

RUSIŠKAI
(pdf zip files)

Евангелие от Марка

Евангелие от Матфея  

Евангелие от Луки

Евангелие от Иоанна

Деяния Апостолов (docx, rtf)
 

    Biblija ne tik tikėjimo tiesų šaltinis. Joje atsispindi pagrindinės moralinės nuostatos, žmogiškos ir kultūrinės vertybės, Visatos samprata, gyvybės atsiradimas. Ji nurodo, kaip įtvirtinti teisingumu, gailesčiu ir meile paremtus žmonių santykius. Senajame testamente pateikta dešimt Dievo įsakymų, skelbiančių svarbiausius dorovinius priesakus: gerbk savo tėvą ir motiną, nežudyk, nepaleistuvauk, nevok, nekalbėk netiesos ir kiti. Šventasis Raštas per šimtmečius suformavo Vakarų žmogaus pasaulėjautą. Net ir nutolę nuo religijos, netikintys žmonės mąsto ir jaučia biblinėmis tiesomis, jos moraliniais nurodymais.

    Šventasis raštas taip pat didžiulės vertės literatūrinis kūrinys, su įvairaus pobūdžio tekstais. Senajame testamente randama pasakojimų apie senovės hebrajų vyrus (pranašus, kunigus, karalius) ir moteris, filosofinės ir oratorinės prozos pavyzdžių, epigramų ir priežodžių, dramatinių dialogų ir poezijos. Naujajame testamente taip pat daug pasakojamųjų tekstų (legendų, stebuklinių istorijų), išmintingų posakių, palyginimų, pamokslų, maldų, giesmių.

    Biblija tapo viduramžių bažnytinės literatūros pamatu. Jos siužetai atpasakojami eiliuota forma, Senojo ir Naujojo Testamento motyvais kuriamos giesmės, himnai, pamokslai. Biblinės legendos padėjo atsirasti liturginei dramai, iš kurios vėliau išsivystė vienas svarbiausių viduramžių dramos žanrų – misterijos (graik. mysterion – paslaptis): vaidinimai apie Adomą, Nojų, Kristaus gimimą, mirtį ir prisikėlimą.
 
Previous article Next article Go to back
.
To top