search

 
 
 
 

Anekdotai ir juokeliai - vaikai, apie vaikus

-Kiek man metų?
Visi vaikai pasimetę galvoja… Staiga Petriukas pakelia ranką ir sako:
- Jums mokytoja 24 metai.
- Taip,- sako nustebusi mokytoja, -o kaip tu sužinojai?
- Matote, kai aš namie kalbu kvailystes, mane tėtis vadina pusdurniu…o man 12 metų…
 1094    
-vaikai psakykite gyvuna is B raides
petriukas kelia ranka
-Bebras
-o dabar is D
vel petriukas
-Du bebrai
-Petriuk is klases
o dabar vaikai pasakykite gyvuna is G
Petriukas ikisa galva i klase
-gal bebras
 1090    
Mažas vaikas pasiklydo. Nežino nei savo adreso, nė pavardės.
- O gal tėvų vardus atsimeni?
- Mama vadinasi mama, o tėtis – tėte.
- O gal atsiminsi kaip vienas kitą tėvai dar vadina?
- Taip! Mamą – višta, o tėtį debilu ožiu vadina.
 1039    
Mokytoja uždavė vaikams namų užduotį, sužinoti, iš kur randasi vaikai. Namie Petriuko tėvas pasakė, esą išdrožęs jį iš bulvės. Kitą dieną Petriukas įsimetė bulvę į kuprinę ir išėjo į mokyklą. Pamokos metu mokytoja klausia, ką vaikai sužinojo iš tėvų.
- Vaikus atneša gandras...
- Vaikus randa kopūstuose...
- Vaikus perka ligoninėje...
Atėjo Petriuko eilė, jis ir klausia mokytojos:
- Ar galiu išsitraukti ir parodyti?...
 1035    
Autobusų stotelėje stovi Petras su žmona ir aštuoniais vaikais ir aklas senukas su lazdele, kuris taip pat laukia autobuso.
Atvažiavo autobusas. Petro žmona iš kart pripuolė prie jo: vieną vaiką įkėlė, antrą, trečią, ketvirtą, penktą, šeštą, septintą, aštuntą, pati įšoko... Autobuso durys užsidarė! Ir nuvažiavo autobusas...
Petras ir aklasis seneliukas pasiliko. Ką darysi - autobusas paskutinis, daugiau nebebus, teks eiti pėsčiom.
Eina abu keliu, o seneliukas vis lazdele - paukšt paukšt... paukšt paukšt... kelio ieško, tikrina kur eit. Ir taip visą laiką: paukšt paukšt... paukšt paukšt...
Petras galų gale neiškentė, atsisuko ir sako:
- Klausyk, diedai, tu jau man atsibodai. Eini sau ir vis paukšt paukšt... paukšt paukšt... Ir taip nervai ima, o dar čia tu. Nors kokią gumelę būtum užsidėjęs ant tos savo lazdos, kad nepaukšėtų šitaip!
Seneliukas sako:
- Tai tau reikėjo anksčiau ant galo... gumelę užsidėt! Tai būtume seniai su autobusu nuvažiavę...
 1027    
Mokytoja: Vaikai, ar žinote Basanavičių, Kudirką, Daukantą,… Neištvėrė Petriukas atsistojo ir sako mokytojai: o ar žinai kas yra Rembo zarembo? Mokytoja: Ne Petriukas: Tai ko su savo hebra gąsdini?
 1022    
– Jonai, kodėl tu miegi darbe?
– Suprantate, viršininke, namie mažas vaikas miegoti neleidžia…
– Tai atsinešk vaiką, kad ir darbe neleistų miegoti.
 1022    
Pradinių klasių mokytoja ruošia pamoką apie gydytojus. Pasiūlo vaikams atsinešti po kokį nors medicininį daiktą iš namų. Kitą dieną mažasis Vovočka atsitempia kažkokią sunkią dėžę. visiems labai įdomu, net ir mokytojai:
- Vovočka, o kas čia per aparatas?
- Tai dirbtinis plautis.
- O iš kur tu jį gavai?
- Iš senelio.
- O ar senelis leido, ką jisai sakė?
- Jis kriokė: "Bl... Grąžink... Plautį... Gyvuly..."
 1021    
mokytoja klausia vaiku:
-vaikai psakykite gyvuna is B raides
petriukas kelia ranka
-Bebras
-o dabar is D
vel petriukas
-Du bebrai
-Petriuk is klases
o dabar vaikai pasakykite gyvuna is G
Petriukas ikisa galva i klase
-gal bebras
 1020    
Močiutė stotelėje įlipa į autobusą. Vairuotojas perspėja:
- Bilietas, kurį man rodote, yra vaikams, miela ponia.
Į tai ši niūriai atsako:
- Dabar suprantate, kiek laiko aš laukiau autobuso!
 1017    
Keistas tas gyvenimas: myli vieną vyrą, gyveni su kitu, miegi su trečiu, vaikas nuo ketvirto, tave myli penktas ir tas penktas - tai tavo tėvas...
 1015    
Ateina sūnus pas mamą ir klausia:
- Mama, o kas dovanas neša? Kaledų senis?
- Taip, sūnau.
- O kas vaikus atneša? Gandras?
- Na taip, tu teisus.
- O tai kam mes tėtį laikome?
 1015    
Anekdotai ir juokeliai
Laidotuvėse kunigas sako kalbą, visaip giria velionę, pasakoja,
kokia ta buvo gera, rūpestingas, kaip mylėjo vyrą ir vaikus...
Staiga našlys
sušunka:
- Palaukit, palaukit, mes čia gal ne tą laidojam?!!!
 1014    
Petriukas su drauge stovi šalia kinoteatro ir žiūri į plakatą:
- Nu va, vėl - vaikams iki 16 negalima...
- Taip, - pritaria draugė, - geriau jau iš vis iš lovos nebūtume lipę...
 1014    
Mėsininkas stoja į medicinos mokyklą, akušeriu.
Duoda jam komisija kūdikį:
- Prašome pasverti...
Tas - už vaiko, išbėga. Grįžta po pusvalandžio:
- Du kilogramai... Be kaulų...
 1013    
Po Onytės langu žaidžia vaikai. Staiga Petriukas sušunka:
-Onute, tu man reikalinga kaip moteris!
-Ką?! -pro langą iškiša galvą jos mama.
-Na, suprantat, mano kamuolys įriedėjo į moterų tualetą...
 1013    
Lietuvių pamoka. Mokytoja sako:- Taigi, vaikai, pasakykite sakinį su
žodžiais "tikriausiai" ir "nes". Na Onute?- Tikriausiai
eisime į parduotuvę, nes taikomos didelės nuolaidos.- Gerai, Onute, dešimt. O
tu Maryte?- Tikriausiai eisime grybauti, nes vakar lijo.- Gerai irgi dešimt. Na
o tu Petriuk ?- Močiutė paėmė laikraštį...- Na ir ką???- Tikriausiai eis kakot,
nes skaityti nemoka..! ;D
 1013    
Moteris atveda pas gydytoją savo dukrytę.
- Padėkite, jos akys visą laiką išsprogusios ir ji be perstojo šypsosi.
Gydytojas apžiūri vaiką ir sako:
- O jūs nebandėte jai laisviau kasyčių supinti?
 1010    
Mokytoja klausia mokinių:
- Na, vaikai, ką gero nuveikėt per atostogas?
Petriukas atsistoja ir sako:
- Aš išgelbėjau žmogui gyvybę.
- Kaip gi tu taip padarei? - nustemba mokytoja.
- Aš mamos kontraceptines tabletes pakeičiau saldainiais.
 1010    
Mokytoja: „Maksai, kiek vaikų yra jūsų šeimoje?“ – „Mes esame keturi berniukai ir kiekvienas mūsų turi seserį“. – „Aštuoni vaikai?“ – „Ne, mokytoja, tik penki“.
 1010    
Mokytoja klausia vaikų, ką reikia daryti einant miegoti. Vaikai tyli, nes ne vienam neateina į galvą, kad mokytoja norėtų išgirsti, jog reikia valyti dantis.
- Petriuk, - mėgina užmegzti pokalbį mokytoja, - ką tavo tėvai veikia prieš miegą?
- Jūs tai žinote, ir aš žinau, - atsako Petriukas, - bet ar tikrai turime demoralizuoti šiuos nekaltus vaikus?
 1009    
Anekdotai ir juokeliai
Skambina sūnus mamai namo:
- Mama! Aš vedu!
- Oi, sūneli, kaip aš džiaugiuosi!
- Tik, žinai, ji negrė...
- Na nieko, mes su tėvu ne rasistai!
-...ji turi keturis vaikus...
- Puiku! Mes su tėvu vaikus mylim!
-...ir dar: mes neturim kur gyventi...
- Tik tiek? Atvažiuokit į mūsų jaukų vieno kambario butuką!
- O kaip mes gyvensim?
- Na, jūs su žmona ir vaikais kambaryje, o tėvas-sandėliuke
- O kaip gi tu, mama???
- O aš sūneli, va dabar ragelį padėsiu ir pasikarsiu...
 1009    
Po ilgos pažinties mergina gėdina savo vaikiną:
- Na, tai kada gi pagaliau tu supažindinsi mane su savo šeima?!
- Dabar negaliu, žmona atostogauja, o vaikai pas močiutę.
 1009    
Sūnus klausia savo vienišos mamos:
- Mama, o kas mano tėtis?
- Senis Šaltis!- piktai atsako mama.
- Kaip tai? - stebisi vaikas.
- Atėjo naktį, paliko dovanėlę ir daugiau jo niekas nematė...
 1008    
Moteriškė atlekia pas gydytoją, su ašarom akyse prašo padaryti jai abortą: vyras buvo išvažiavęs, grįš, užmuš... Gydytojas žiūri:
- Taigi madam, jau per vėlu kažką daryti, jums gimdyti metas!
Vai, vai, moteriškė verkia, ašaroja... Gydytojui pagailo bobelės, ir jis sako:
- Galima taip padaryti. Už poros dienų darau operaciją vienam klierikui, tai pasakysim, kad vaikelis buvo rastas jo pilve... Atseit, stebuklas, ar kaip ten...
Kaip tarė, taip padarė. Atneša klierikėliui po operacijos vaikutį. Klierikas apakęs:
- Kaip tai? Tai juk neįmanoma!!!
Ką darys vargšas, pasiėmė vaiką su savim, augina. Visiems sako, kad našlaitį priglaudė. Praėjo 18 metų, klierikėlis jau klebonas... Pasikvietė kartą tą vaiką ir sako:
- Tu jau didelis, pats metas atskleisti tau tavo gimimo paslaptį...
- Paslaptį? - nustemba vaikinas. - Tai nejaugi... Spėju, kad jūs esate mano tėvas...
- Ne, sūnau... Aš tavo mama...
- Kąąą????
- Taip, štai dokumentai iš ligoninės, kad tu buvai rastas mano pilve. Retas atvejis, bet pasitaiko...
- O tėvas kas tada?
Klebonas raudonuodamas:
- Mūsų vyskupas
 1006    
Mokytojas:- Vaikai,
atsistokite, kas save laikote kvailais!Po kelių minučių atsistoja Petriukas. Mokytojas:-
Petriuk, tai tu galvoji, kad esi kvailas?- Ne... Bet nepatogu, kai jūs vienas
stovite...
 1006    
- Vaikai, kas žinote, kaip bus veiksmažodžio "draugauti" būsimasis laikas?
- "Ištekėti", tamsta mokytoja!
 1004    
Skambutis telefonu:
– Jūsų vaikas pas mus.
– Kokie Jūsų reikalavimai?!
– Atvažiuokit kaip galit greičiau – darželio darbo laikas baigsis už 10 minučių ir auklytės nori namo!
 1004    
Sraigė perspėja savo vaiką: „Prašau neiti į gatvę, po keturių valandų ja važiuos maršrutinis autobusas…“
 1004    
Tėvas kaltina sūnų iš jo piniginės paėmus pinigų. Žmona puola ginti vaiko: „Iš kur tai ištraukei? Juk tai galėjau būti ir aš“. – „Ne, tu negalėjai. Piniginėje liko 30 eurų“.
 1003    
Energija – tai tas dalykas, kurio perteklių kiekvienas vaikas turi tol, kol nepaprašai jo ką nors padaryti.
 1003    
Kompiuterastų šeima. Tėvelis turi kompą, mamytė turi kompą, ir mažajam sūneliui kompą nupirko. Sėdi jis 24 val per parą prie jo, tėveliai jaudinasi - tipo vaikis vystosi vienpusiškai, reikia jį kaip nors nuviliot nuo kompo! Nusprendė pirkt jam kokį nors gyvuną. Ilgai galvojo ir nupirko vėžlį. Praeina kiek laiko, tėtis su mama mato - sėdi vaikas savo kambary, sukinėja rankose vėžlį, krapšto jame su atsuktuvu:
- Nu turi gi šita chuinia kaip nors turbintis!
 1002    
Vokietijoje pasirodęs leidinys "Kaip keliauti autostopu: vadovas vaikams".
 1002    
Vienas misionierius vienai Afrikos tautelei skelbė krikščioniškas idėjas.
Skelbė jis metus, skelbė du... Viskas būtų buvę lyg ir gerai, nes vietiniai nelabai dėmesio į tai kreipdavo...
Tik staiga viena genties moteris pagimdė baltaodį kūdikį!
Genties vadas iškart išsikvietė misionierių ir sako:
- Klausyk, tai kaip čia dabar yra? Pas mus visi juodi, tu vienas baltas. O kūdikis tai irgi baltas... Ir dar mums krikščioniškas idėjas į galvas stumi!? Viskas, ruoškis, vakare tave valgysim.
Misionierius sako:
- Klausyk, ponas vade, noriu su tavim privačiai pasikalbėt. Einam va ten į pievelę...
Vadas:
- Ką aš čia su tavim dar kalbėsiu!
- Nu einam, a? Išklausysi manęs ir viskas...
Tiek jau to, nuėjo abu į pievelę. Misionierius ir sako:
- Matai, ponas vade, ganosi baltos avys.
- Nu. Matau.
- O va maitai, tarp tų baltų yra viena juoda.
- Nu, matau...
Misionierius:
- Tai kaip tai suprast?
Vadas susimąstė. Po kiek laiko sako:
- Nu gerai, aš tau nieko nedarysiu dėl to balto vaiko, bet ir tu niekam daugiau nepasakok apie tą vieną juodą avį.
 1002    
Mokytoja paprašė moksleivių atsinešti į pamoką kokių nors medicinos prietaisų. Vaikai ir atsinešė - kas tvarstį, kas švirkštų. O Petriukas atsinešė deguonies kaukę. Mokytoja klausia: - Petriuk, iš kur tu tą kaukę paėmei.
- Iš močiutės.
- Kaipgi iš močiutės? Ar ji nieko nesakė?
- Sakė: “Ap… Ap..”
 1002    
– Mes su žmona susitikome diskotekoje.
– Kaip romantiška!
– Romantiškiau būt negali! Aš galvojau, kad ji namuose su vaikais sėdi…
 1002    
Jauna moteris po pirmųjų vedybų metų skundžiasi gydytojui, kad negali susilaukti vaikų. Gydytojas: „Prašau nusirengti.“ – „Bet ponas daktare, aš noriu, kad pirmas vaikas būtų nuo mano vyro.“
 1002    
Anekdotai ir juokeliai
Mokytojas: „Maksai, kiek vaikų yra jūsų šeimoje?“ – „Mes esame keturi berniukai ir kiekvienas mūsų turi seserį“. – „Tai esate aštuoni vaikai?“ – „Ne, pone mokytojau, tik penki“.
 1001    
Tėvas ir sūnus po iškylos grįžta namo. Vaikas pasakoja mamai: „Kai su tėčiu važiavom autobusu, jis paprašė, kad savo vietą užleisčiau svetimai moteriai“. Motina giria: „Teisingai, taip ir reikia daryti“. Berniukas suirzęs: „Bet mama, aš gi sėdėjau tėčiui ant kelių…“
 1001    
Vaikas ateina pas kepėją: „Norčiau nupirkti duonos savo senelei“. – „Baltos ar juodos?“ – „Nesvarbu, mano senelė labai prastai mato“.
 1001    
Daugiau: 1 - 2 - >> 
.
To top