search

 
 
 
 

Anekdotai ir juokeliai - apie draugus, draugystę

Važiuoja 3 draugeliai ant motociklo. Vidurinis labai mikčioja, o ypač kai susijaudina. Nu jie važiuoja per autostrada ir vidurinis sako vairuotojui:
- G.. g.. g.. g...
Vairuotojas sako:
- Ką? Greičiau? Gerai!
Jau lekia visom masinom pro šoną.
Vėl tas mikčius: - G..g..g..
Vairuotojas sako:
- Dar greičiau? Jokiu problemų!
Nu jau mauna, kad net spalvos liejasi! O tas mikčius vėl:
- G.. gr.. gražvydas nu.. nu..nukrito..
 1218    
17-metis Tadas savo draugui:
- Mano senelis buvo teisus, sakydamas, kad neturėčiau lankytis naujajame naktiniame klube, nes ten yra dalykų, kurių man negalima matyti.
- Ir ką gi tu pamatei?
- Savo senelį.
 1163    
Kalbasi du draugai.
- Kartą supainiojau žmoną su plėšiku. Kaip jinai rėkė, priešinosi, kai pro langą stūmiau...
- Čia tai niekis. Va aš supainiojau plėšiką su žmona. Kaip jis rėkė, priešinosi...
 1084    
Susitinka ilgai nesimatę du draugai. Vienas sako:
- Sveikas, kaip gyveni? Kokios naujienos? Kaip žmona? Gal jau ir vaikų turi?
- Gerai gyvenu - ir žmona nesiskundžiu, dukrą jau turim.
-Tikrai? Ir į ką panaši?
- Na, protu, aišku, į mane, o išvaizda - į motiną.
- Na, ir nepasisekė mergaitei! Ir kvaila, ir negraži...
 1069    
Per futbolo rungtynes salėje pirmoje eilėje sėdi Petriukas. Draugas jo klausia:
– Iš kur gavai bilietą?
– Iš brolio, – atsako Petriukas.
– O kur brolis?
– Namie. Ieško bilieto.
 1063    
Durnynas, du durniai sugalvojo iš jo pabėgti, vienas sako kitam:
– Bėgsim vakare, tik nueik apžiūrėti, ar yra tvora, jei didelė, tai prasikasime, o jei maža, – tai perlipsim.
Nueina pažiūrėti, po kiek laiko draugas grįžta ir sako:
– Neapsimoka bėgti.
Kitas klausia:
– Kodėl?
– Tvoros nėra, – atsako kitas.
 1047    
Draugas klausia Petriuką:
- Kaip veikia pelėkautai, kuriuos neseniai sukonstravo tavo tėvas?
- Tiesiog puikiai. Kas rytą šalia jų randame dvi peles, kurios nugaišta iš juoko, išvydusios tokį technikos stebuklą.
 1037    
Blondinė skundžiasi draugei:
- Man taip nesiseka... Vos tik susipažįstu su kokiu nors įdomiu vaikinu, iškart paaiškėja, kad arba jis vedęs, arba aš ištekėjusi...
 1030    
Petriukas su drauge stovi šalia kinoteatro ir žiūri į plakatą:
- Nu va, vėl - vaikams iki 16 negalima...
- Taip, - pritaria draugė, - geriau jau iš vis iš lovos nebūtume lipę...
 1026    
Petriukas neturi šuns, turi katiną.
- Petriuk, - sako jam klasės draugas, - kam tau tas kvailas žvėrelis namie? Mesk jį laukan ir įsitaisyk šunį.
- Šuo pernelyg kvailas padaras, kad aš jį laikyčiau.
- Tai katės kvailos!
- O tu kur nors matei, kad kelios pririštos katės temptų per sniegynus roges su visokiu šlamštu?
 1019    
Naujasis rusas klausia sekretorės:
- Klausyk, kiek milijonas turi nulių?
Sekretorė:
- Šešis.
Tas pasisuka į tokį patį draugą:
- Sakiau, kad du milijonai - dvylika nulių!
 1018    
Kalbasi dvi draugės:
- Mano vyras visai manimi nesidomi kaip moterimi.
- Tai gal pabandyk užsidėti kažkokius sexualius apatinius.
- Jau taip padariau.
- Ir ką, nepadėjo?
- Pakėlė galvą virš laikraščio ir paklausė: "Kas mirė?"
 1015    
Anekdotai ir juokeliai
Vienas draugas giriasi kitam:
- O va aš neseniai mentą išdūriau!
- Kaip?
- O gi stoviu vidury gatvės ir myžu, o jis prieina ir sako: "Kas čia per betvarkė? Greit paslėpkite ir nustokite!". O aš paslėpiau, bet nenustojau.
 1015    
Vyras grįžta iš darbo namo, pavargęs visas, nusilesęs... Nueina į virtuvę, o ant stalo raštelis: "Brangusis, išėjau pas draugę, vakarienei žuvis, meškerė spintoje..."
 1014    
Kalbasi du draugai:
- Kur šiais metais atostogausite?
- Niekaip su žmona negalime sutarti. Aš tai norėčiau važiuoti į Tailandą.
- O žmona?
- Žmona norėtų kartu su manim...
 1012    
Trys draugės kalbasi intymiomis temomis. Viena sako:
- Vakar paėmiau savo vyrą už… tai net ranką atitraukiau - toks šaltas buvo.
- Ko stebiesi? Ir manojo kaip numirėlio - patvirtino antroji.
Trečioji tyli.
- O tavojo koks? - klausia draugės.
- Nežinau, dar nesu jo į ranką ėmusi…
- Na tu duodi! Šiandien paimk, o ryt mums viską papasakosi.
Rytojaus dieną trečioji ateina su pamušta akimi.
- Kas atsitiko? - klausia draugės.
- Kas, kas! Kvaila buvau - jūsų paklausiau… paėmiau aš jį ranka, o jis toks
karštas! “O, koks karštas!” - sušukau.
- Nu tai kas, ko tu stebiesi? - paklausė vyras.
- O kitų tai šalti…
 1009    
Susitinka du draugeliai po Naujųjų šventimo.
- Na, kaip sutikai Naujuosius?
- Nežinau, dar niekas nepasakojo…
 1009    
Neseniai susituokę sutuoktiniai kalbasi.
Žmona:
- Aš turiu savo taisyklių. Pirmadienį visada myliuosi. O penktadienį aš einu su draugėm į barą.
Vyras:
- Pirmadienį,nesvarbu ar kieno gimtadienis ar kokios šventės aš su draugais einu lošt kazino. Trečiadieni, nesvarbu ar kieno gimtadienis ar kokia šventė aš visada einu į barą. O penktadienį visada myliuosi. Nesvarbu ar esi namie ar ne...
 1008    
Susitiko du seniai nesimatę draugai. Vienas pasakoja:
- Esu didelis verslininkas. Turiu puikius namus. Visą teritoriją stebi japonišos video kameros.
Kitas atsako:
- Esu bedarbis, bet namuką šiokį tokį turiu. Ir tos kameros yra. Tik lietuviškos... Jų pavadinimas "Karpovienė", "Gavenavičienė"...
 1008    
Kalbasi du draugai.Vienas sako kitam:
- Ko tu, Jeronimai, toks apdaužytas, nusibrozdinęs?
- Na, supranti, grįžtu vakar vakare namo, iš baro. Einu, mėnulis šviečia, gražu aplinkui - net graudu darosi. Staiga žiūriu - šaligatvis keliasi. Keliasi, keliasi - ir kad duos per snukį. Taip ir užmigau stovėdamas.
 1007    
- Draugas leitinante, man ant galvos kažkas numetė dėžę!
- O kas joje buvo?
- Nieko.
- O dėžėje?
 1007    
Anekdotai ir juokeliai
Susitiko seniai nesimatę draugužiai. Vienas klausia:
– Kaip gyveni, iš ko gyveni?
– Iš rašymo.
– O, tapai žurnalistu ar rašytoju?
– Ne, rašau tėvui laiškus, kad man atsiųstų pinigų…
 1007    
- Kuris iš šių paukščių nesuka lizdo?
Atsakymo variantai: žuvėdra, Balandis, žvirblis, Gegutė.
Nu.... sako , nežinau, turiu dar skambuti draugui!
Skambink.
Skambina, užduoda klausima, draugas iškarto ir atsako: Aišku! Gegute! 100 %!
Atsako, teisingai, gauna 1 000 000.
Kita diena švenčia laimėjimą, faktas, kad gerasis draugas pakviestas. Taigi
to draugo ir klausia:
- Kaip gi tu čia sužinojai apie gegute, tu gi is visu mano pažįstamu pats
durniausias?
O tas ir sako:
- Visi žino, gegutė laikrodyje gyvena, nx.. jai lizdas reikalingas
 1006    
Aną dieną buvau draugų šuns vardynose. Iš pradžių draugai tą šunį norėjo pavadinti tiesiog Šikiumi, tačiau prireikė net trijų butelaičių degtinės, kad tas šunėkas taptų seru Lloydu (taip taip su dviem L)...
 1004    
Alkoholis trumpam praplečia kraujagysles ir draugų ratą.
 1004    
„Mano tėvai keisti, – pasakoja Elzė savo geriausiai draugei. – Pradžioje mokė mane kalbėti, o kai išmokau, liepia patylėti“.
 1004    
Kalbasi dvi draugės:
– Tu įsivaizduoji, aš važiuoju su mašina ir žiūriu, kažkoks diedas barzdą skutasi prie vairo! Tai man vos lūpdažis į kavos puodelį neįkrito!
 1004    
Laimė - prasta draugė. Ji ateina, kai tau gera, ir išeina, kai būna bloga.
 1003    
– Bet juk tu man davei žodį! – pyksta vaikinas ant draugės, neištesėjusios pažado.
– Nieko baisaus, mielasis, nurimk. Duosiu kitą…
 1003    
Dvi blondinės stovi autobusų stotelėje. Viena klausia: „Kokio autobuso tu lauki?“ – „Aš trečio, o tu?“ – „O aš penkto“. Atvažiuoja autobusas, kurio numeris 35. Abi blondinės netveria džiaugsmu: „Galėsime važiuoti drauge“.
 1003    
Grįžta naujasis rusas iš
Afrikos. Draugai klausinėja kaip jam sekėsi medžioklė. Tas pasakoja:
- Nušoviau 3 liūtus, 2 dramblius ir 8 nouplysus.
Draugai klausia:
- Kas tie nouplysai?
Tas atsako:
- Kažkokie juodi. Kai į juos šauni, šaukia: "No... Please..."
 1003    
Nuo to laiko, kai mano draugė man pasakė, jog turėjo 22 vyrus.... Nuo to laiko aš negaliu žiūrėti futbolo...
 1002    
Naujasis rusas, apsilankęs su draugais parduotuvėje, pasakoja žmonai, kaip jis kėlėsi liftu:
– Neįsivaizduoji, kaip ten, viduje, viskas keista. Įeini į mažą stiklinį namelį, paspaudi mygtuką ir – krakt,– viršutinis aukštas nusileidžia prie tavęs.
 1002    
Ciukce loterijoje islose masina. Draugas jam patare pasiimti masina
raudonos spalvos. Ciukce nuejo atsiimti prizo ir sako:
-Duokit man raudona masina.
-Jau nebeturime. Imkit juoda.
-Jeigu taip, tai atiduokit pinigus uz bilieta.
 1002    
Policininkas Vileniškis tyko prie baro, laukia išgėrusių vairuotojų. Mato - iš baro išeina didelė kompanija, vienas iš jų - girtutėlis, kaip šliurė. Draugai jį, svyruojantį nuveda prie mašinos, patys - susėda į savas, visi ima važiuoti. Policininkas Vileniškis greitai šoka į savo mašiną, pasiveja tą patį girčiausią ir sustabdo:
- Inspektorius Vileniškis, noriu patikrinti jūsų blaivumą, papūskite.
Žmogelis papučia - visiškai blaivas. Policininkas paprašo papūsti dar kartą - rezultatas tas pats. Ima aiškintis:
- Bet juk aš mačiau, kad jūs iš baro išėjote visiškai girtas?
- Aha, tai buvo dėmesį atitraukiantis manevras.
 1002    
Stalino laikais susitinka du draugai. Seniai nesimatę, kalbas pasakojas. Vienas sako :
- Tai girdėjau dviračių gamykloj dirbi. Turbūt kasdien po detalytę parsineši ir jau dviratį susirinkai. Kitas:
- Et! By..s ten... Kiek bandžiau dviratį surinkt, išeina tai kulkosvaidis, tai naikintuvas...
 1002    
Gavo vilkas ir zuikis šaukimus į karo prievolės centrą. Nuėjo drauge. Pirmas į komisijos kabinetą užėjo vilkas. Ten kariškis išsitraukia automatą ir klausia vilko:
- Ar žinai, kas čia?
- Ne...
- Hmm, o tanką esi matęs?
- Ne...
Kariškis susinervina, išsitraukia iš seifo plytą ir vėl klausia?
- Tai gal bent žinai, kas čia?
- Taip! Tai plyta!
- Puiku, nukreipsim į statybinį būrį.
Vilkas išeina iš kabineto labai patenkintas ir sako zuikiui:
- Daryk viską kaip ir aš, kartu tarnausim statybiniame būryje.
Zuikis užeina į kabinetą ir jau nuo slenkščio rėkia:
- Nieko nežinau, nieko nesu matęs!
Karininkas suglumo:
- Na, bet bent jau kažką vistiek žinai?
- Žinau, kad jūsų seife guli plyta!
Kariškis galutinai suglumęs:
- Mhm... į kontržvalgybą!
 1002    
Anekdotai ir juokeliai
Eina du suvalkiečiai. Mato paramos prašantį benamį. Vyrai susiginčija, kuris duos mažiau. Pirmasis prieina prie elgetos ir įmetęs į dėžutę 1 eurocentą žiūri, ką darys jo draugas. O tas sako:
– Čia už mus abu…
 1002    
Susitinka du draugai ir kalbasi:
– Įsivaizduok, kas man atsitiko. Pasiunčiau savąją į parduotuvę bulvių, o ją mašina ėmė ir pervažiavo.
– O tai ką dabar darysi?
– Virsiu ryžius…
 1002    
Nueina viena blondine pas
savo drauge ir sako:
-Siandien apgavau taksista...
-Na ir kaip ji apgavai?-klausia kita.
-Sumokejai, bet nevaziavau...
 1002    
Daugiau: 1 - 2 - 3 - >> 
.
To top