LAIKAS
Tikslus laikas
KALENDORIUS
Virtualus metų kalendorius

Sveikinimai, palinkėjimai, tostai

     

Draygystė, draugai
Gimtadienio proga
Jubiliejaus proga, jubiliejiniai
Kalėdoms, kalėdiniai
Krikštynų proga, krikštynoms
Kūčių proga, kūčioms
Mamai
Meilė, apie meilę
Mokytojams, mokyklai
Naujametiniai
Tėčiui, tėvui
Vaikams, vaikučiams
Vardadienio proga, vardadieniai
Velykiniai, vėlykų proga
Vestuvės, vestuvių proga

Sveikinimai, palinkėjimai ir tostai - patys geriausi

 

Tegul su laime, su džiaugsmu,
Su paprastu švelniu juoku,
Ir dideliu tikrų draugų būriu
Ateina gražiausios metų šventės.
Su Šv. Kalėdomis!
1085    
 

Lai gerovę ir laimę Kalėdos Jums teikia
Te pildosi viskas, ko širdžiai tik reikia
Daugiausia - sveikatos, giedriausių dienų
Šeimyninės laimės ir metų ilgų!
1085    
 

Prisiglauskim prie skubančio laiko.
Jis taip dosniai metus mums suraiko.
Tad uždegę šviesas ant Kalėdinio stalo
1072    
 

Kalėdos apkabina širdis taip karštai,
Kad nori ar nenori sutrupa ledai.
Ir tarsi pumpurai išsilukštena žodžiai, meilės sklidini, -
Būkim kaip sau viens kitam geri...
Šiltų, Šviesių ir Džiaugsmingų Šv. Kalėdų!!!!
1066    
 

Uždekime žvakes ir tyliai prisilieskim
Prie Švento Kūčių stalo vakare.
Be pykčio, be skriaudos
Su tyluma susėskim
Ir taip kaskart, kasdien ir visados.
Tesklinda šiluma
Ir į kasdienę būtį
Ateidami visi - savi ir svetimi,
Uždekime širdy po šventinę žvakutę,
Pasidalindami šviesa ir ugnimi.
1065    
 

Atsineškim tylų vakarą
Prie švento Kūčių stalo
Po darbą, po meilę,
Pabūkim vieni kitiems atviri,
Paprasti,
Sušildykim širdis,
Dalinkimės gerumu ir šios
Nakties stebuklais visus
Ateinančius metus.
1060    
 

Tegul Kalėdų rytą
Pirmasis spindulys
Suteikia džiaugsmo,
Gėrio, grožio,
Lai atrasta viltis šviečia
Ir lydi jus visus
Artėjančius metus!
1055    
 

Gerumas - tai dalykas, kurį duodame nesitikėdami atlygio. Meilė - tai jausmas, kuris skiria žmogų nuo daiktų. Viltis - tai postūmis į priekį. Stiprybė - gebėjimas nepasiduoti ir būti atrama kitiems. Laimė - tai būsena, kai iš veido nedingsta šypsena... Supakuoju šias grožybes ir siunčiu Tau, Gimtadienio proga!
Su Gimtadieniu!
1045    
 

Vilčių ir atradimų,
Tikėjimo ateitimi.
Dienų, pilnų prasmės.
Draugų tikrų
Ir būtinai sėkmės.
Su gimimo diena!
1044    
 

Tegul širdies dosnumas neišsenka,
Veide negęsta šypsena šilta,
Lai laimė ir sėkmė Tau tiesia ranką.
Ir niekad neapleidžia sveikata !
Su Gimtadieniu!
1043    
 

Negrįžta valandėlė nei viena
Ir nei minutei metai nesustoja.
Mokėki džiaugtis kiekviena diena,
Kurią gyvenimas tau dovanoja.
Gražiausių metų leiski palinkėti -
Lai niekada širdy nebus rudens,
O metai vien laimingi ir saulėti
Gėriu ir viltimi rusens...
Su Jubiliejum!!!
1042    
 

Karštos saulutės, šiltų šypsenų, geros nuotaikos aplinkui, visokeriopos sėkmės, tikrų draugų, meilės sau, įspūdingų kelionių, daug visokiausiu kitų gerų dalykų ir kad visas tas gėris, kurį tu dalini kitiems, tau grįžtų šimteriopai. To tau ir linkiu. Su gimtadieniu!!!
1039    
 

Kai Kūčiukai jau šalti ir visi visi girti,
Santaklauso nenuvilk ir šiandien nenusimink,
Kad mėsos šiandien negausi,
Bet už tat pasmaližiausi.
Jei nemegsti saldumynų tai išgerk raudono vyno,
Gal apsvaigsi truputuką, gal išgersi dar stikliuką.
Tik per daug neprisigerk ir eglutės nenuversk..
Su Kūčiom..
1038    
 

Lai naujametinių žvakučių liepsnoje sutirpsta visos senųjų metų bėdos, o išaušęes Šv. Kalėdų rytas teatneša sėkmę, stiprybę ir viltį.
1038    
 

Tegu šventinių žvakių liepsnose sudega visi vargai ir nesėkmės, o ugnies šiluma Kūčioms teatneša santarvę, meilę ir tikrus draugus…
1035    
 

Lai šv. Kalėdų dvasia
Pripildo Jūsų namus
Šiluma ir ramybe,
Lai ji pripildo širdį laime,
Džiaugsmu ir viltimi,
Kad Naujieji bus dosnūs
Gerumu, nuoširdumu ir meile.
1035    
 

O metai juk ne tam, kad juos skaičiuotų.
Čia buvo vasara - ir vėl klevai rudi.
Čia tik žiema balta skara praėjo,
O pamiškėj ir vėl beržai žali.
Tad, nestabdykit laikrodžio rodyklių,
Kad nereikėtų vietoje stovėt,
Tegul negrįš vaikystė ir jaunystė,
Bet liks dienų branda ir jų prasmė.
Su Gimtadieniu!
1035    
 

Jau žvakutės dega,
Eglė papuošta,
Su Šventom Kalėdom
Sveikinu tave!
1034    
 

Tegul Kūčių dieną pirmiasis spindulys suteikia džiaugsmo, gėrio ir
grožio... Lai atrasta viltis šviecia ir lydi visus ateinančius metus...
Šildo... Ramaus Kūčių vakaro...
1034    
 

Tegul šios Kalėdos atneša palaimą ir ramybę Jūsų namams, o širdyse
įžiebia negęstančią vilties ir meilės kibirkštėlę! Būkit laimingi,
būkit mylimi!
1033    
 

Per Kalėdas visa gausi šeima
Į vieną gražų būrį susibėga.
Ir nesvarbu, kad šalta, kad žiema,
1033    
 

Bus Kūčių vakaras ramus,
Žvakučių niekas neužpūs.
Mažus, erdvius - visus namus
Vien laimė, meilė, šiluma užplūs...
1032    
 

Nejaugi tau septyniasdešimt, mama,
Nejaugi tiek jau nuvedė takai ?
Kiek kartu aušros aušo, naktys temo
1031    
 

Galbūt keista, kad gyveni vieną kartą,
Kad turi vieną vaikystę, vieną pirmą meilę.
Ir iš tikrųjų gyvenimas brangus todėl,
Kad jame niekas nepasikartoja.
Niekad nesugrįžta tai, kas buvo.
Todėl linkiu, kad visos gražiausios tavo
gyvenimo akimirkos niekada neišblėstų.
Su Gimtadieniu!
1030    
 

Už viską Tau dėkojam, Mama,
Tu mūsų laimė, džiaugsmas ir viltis.
Kai tu drauge, mums visad būna gera,
Ir niekad nebaisi jokia lemtis.
Prisimenam, kaip tavo rankos švelnios
Galvelę glostė, gynė nuo skriaudų,
Kaip duona liepsnojantis Tavasis delnas
1030    
 

Nejučiom prabėga metai,
Ir viskas lieka praeity.
Bet tas gyvenimas
lyg viesulo verpetas
palieka pėdsakus širdy.
Negrįžta valandėlė nė viena
ir nė minutei laikas nesustoja -
išmoki džiaugtis kiekviena diena,
kurią likimas Tau padovanojo.
Su Gimtadieniu!
1029    
 

Šalti sniegynai girgžda, tyli, rami naktis, o žemę švelniai gaubia
kūčių paslaptis. Tad laukim įsižiebiant žvaigždės-juk ir gūdžiausią
tamsą tikrai aušra nušvies. Su Šv. Kūčiom ir Šv. Kalėdom!!!
1029    
 

Šendien tavo gimimo diena… Imki viską kas žemėj gražiausia: MEILĘ, DŽIAUGSMĄ, SVAJONES… Šiandien viskas priklauso TAU …
1027    
 

Kažko nepaprasto ir stebuklingo,
Krentančio tiesiai į rankas..
Saulės ir sniego verčiančių šypsotis,
Begalinės laimės ir meilės.
Linksmų Kalėdų!
1027    
 

Jau žvakutės dega,
Eglė papuošta.
Su šventom Kalėdom
1027    
 

O buvo saulės,vėjo-buvo visko,
Svajonių laivas blaškės audrose.
Ne kartą ašara žvaigžde sutvisko,
Ne kartą džiaugsmas degė akyse.
Praskriejo metai, kaip viesulu praėjo.
O tu likai švelni, likai rami,
Nes tu skausmus ir negandas mokėjai
1026    
 

Mes mylime, tik širdys tyli. Mes juokiamės, tik akys verkia. Mes laukiame, tik laimė tolsta. Jaunėjame, tik laikas sensta. Su gimtadieniu.
1026    
 

Tegu išaušęs gimtadienio rytas,
Tave nudžiugina nuostabiais saulės spinduliais..
Tegu tavo nuotaika būna pakylėta,
O širdį užplūsta taurūs jausmai.
Su gimtadieniu!
1025    
 

Kai suskambės kalėdiniai varpai
Ir pasakose pasipuoš eglutės,
Lai užsimirš kasdieniniai vargai
Ir kils dar noras žemėje pabūti.
Tegul ištirps žvakučių liepsnose
Širdžių ledai ir šaltas ledo gruodas,
Ir lai sušvis vėl mūsų veiduose
1025    
 

Gyvenime mokykis iš upės, kuri skuba, o kliūtis moka aplenkti gražiais vingiais.
Kantrybės mokykis iš žemės - ją trypia, aria, o ji tyli ir laukia.
Stiprybės - iš saulės, nors debesys pastoja jai kelią, bet ji vėl išsiveržia , šviečia ir šildo.
Su Gimtadieniu.
1025    
 

Nespėjai ko - nesigailėk,
Liks išminties šaltiniai skaidrūs, -
Lai laimė beldžias be eilės
Ir amžinai ji nesibaigia.
Su Gimtadieniu!
1022    
 

Mylėk visus kurie šalia
Mylėk ir tuos kurių nėra
Bet aišku tik mylėk save
Ir būk laiminga visada.
Su gimimo diena!
1022    
 

Brandžiam kely, sunokę vaisiai svyra
Ištiesus ranką, juos pasiekt gali,
O visos skriaudos ima ir išbyra,
Bešokant laiko šokį pakely.
Bet šokis šitas dar tik įpusėjo,
Dar muzikos garsai tokie šilti,
O širdyje apsigyvenę vėjai
Keliauti kviečia dar toli, toli ...
Tešėlsta kuo ilgiau išdykę metai,
Tesiaučia audros gatvėj ir širdy,
Tegul visi gyvenimo verpetai
Ilgai išlaiko savo sūkury.
Su Jubiliejum!!!
1021    
 

Lai Šv. Kalėdos, Naujieji ant savo delnų neša šilumą, džiaugsmą, kantrybę. Tegul slenkstį Tavo namų tyliai peržengia meilė ir ramybė.
1021    
 

Ateina laikas viską suskaičiuoti:
Ir praeities metus, ir užmirštus vargus.
Atieina laikas džiaugtis ir dainuoti,
Ištart gražiausius žemėje žodžius.
Tu dienas sutiki tarsi naują šventę,
Te kiekvienas rytas bus Tau dovana.
Ir kiekvieną dieną stenkis nugyventi
Tarsi būtų likus tik viena diena.
Su Jubiliejum!!!
1021    


Sveikius:
Kodėl žmonėms taip svarbūs sveikinimai? Žmonės pasijunta laimingesni, kai gauna tinkamo dėmesio. Tai aišku, priklauso nuo progos. Sveikinimai visoms progoms reikalingi. Įsivaizduokite didelę šventę be jų. Tai juk šlovinimas dėl kažko, linkėjimas gerų dalykų. Tai svarbu žmogui. Svarbus dėmesys, kurį gauna žmogus. Jis tada jaučiasi laimingas, o dar labiau laimingas, jeigu tie palinkėjimai pataiko į jo gyvenimą, sutampa su kažkuo jam konkrečiu. Palinkėjimai ar linkėjimai tai sveikinimų sinonimai. Taip pat tai panašu į tostus. Kas atrodo aktualu tai ir linkima, dažniausiai sveikatos, pinigų, ilgo gyvenimo, sėkmės, meilės, džiaugsmo. Sveikinimų formulės labai kartojasi. Rečiau linkima kantrybės, atidumo, suvokimo. Progų gyvenime pilna, tai gimtadienis, ar vestuvės, kitos šventės. Šiaip sau sveikinimais juk niekas nesimėto.

Ar tinka sveikinti žmogų SMS žinute, neaišku. Žmogus gali pagalvoti, kad tai neasmeniška, netikta. Stipriau sveikinimas skamba balsu, tada galima užčiuopti - nuoširdu ar nenuoširdu.

Jeigu visi sveikinimai, palinkėjimai ir tostai pildytųsi, tai ko gero gyventumėme rojuje, bet taip nėra.


2015-02-19 04:44:33

 Galimi vartotojai: Jonas, Petras, Svečias, Rita, Laima. RAŠYKIT LIETUVIŠKAI!!!


MINTYS, POSAKIAI:
Draugystė – tai sugebėjimas tylėti dviese
V. Aksionovas
Niekas gyvenime negrįžta, tik mūsų klaidos.
K. Pratolonis
Nepastovus draugas – pats pavojingiausias priešas
G. Fildingas
 
PATARIMAI:
Savaitgaliui
Pasisodinkite gėlių balkone arba po langais. Rūpinkitės augalais, laistykite juos, fotografuokite.
Grožis
Kaukės lūpoms. Varškės. Šaukštelį varškės išsukite iki vientisos masės sumaišykite su šlakeliu šviežios grietinėlės. Košelės užtepkite ant kosmetinės servetėlės ir priglauskite prie lūpų. Po 5 minučių nuvalykite akių makiažo valikliu.
Namai ir pelėsis
Įsigykite drėgmės surinktuvą. Jei drėgmės kiekis namuose itin didelis, pelėsis jau čia pat.