search

 
 
 
 

Anekdotai ir juokeliai - studentai, apie studentus

Du studentai sėdi kambaryje. Vienas:
- Klausyk, ar nejauti ? Iš kažkur šašlyku kvepia.
- Durniau, nuimk musę nuo cigaretės...
 1008    
Tradicinis studentiškas bendrabutis: viename kambaryje - geriama, kitame - mylimasi.
Ir staiga studentai (tie, kurie geria) išgirsta klaikų isterišką merginos juoką, sklindantį iš kambario, kuriame mylimasi.
Visi susidomi: kas gi ten vyksta?!
Nusprendžia nueit, pasižiūrėt. Mandagiai pasibeldžia, praveria duris ir mato vaizdelį: guli mergina ant grindų ir isteriškai kvatodama raitosi.
Studentai pribėga prie jos, pakelia ir ima klausinėti:
- Kas atsitiko? Kas čia yra?! Kas negerai?
Mergina juokdamasi atsistoja ir su juoko protrūkiais sako:
- Nu tokio durniaus... Nu tokio asilo dar nesu mačius!
Studentai:
- Tai kas gi yra?
- Nagi taip: mes mylimės, o aš jo paklausiau "Ar jau baigei?", o jis man sako "Ne, aš dar ketvirtame kurse"...
 1006    
Jei vairuotojams įsidarbinant būtų keliami tokie pat reikalavimai kaip
programuotojams, skelbimas apie ieškomus darbuotojus atrodytų taip: "Siūlome
darbą vairuotojui. Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, profesionali darbo
patirtis vairuojant troleibusus, tramvajus, traukinius, laivus,
funikulierius, metro, ekskavatorius bei atomines elektrines. Ralio varžybų
bei lėktuvo dispečerio patirtis būtina. Kandidatas privalo turėti patirtį
gaminant dyzelinius variklius bei turbinas. Taip pat, būtina turėti BMW,
Mercedes, KamAZ, ir Boeing inžinieriaus sertifikatus. Gali būti studentas.
Privalumai: darbo patirtis tiesiant kelius, dažant kėbulus. Atlyginimas: 600
litu.":)))))))))))
 1005    
Studentas kaime priverstas ieškotis nakvynės. Ateina pas ūkininką ir prašo priglausti.
Ūkininkas: Matai, mes ankštai gyvenam, gali pernakvoti pas mano dukrą vienoj lovoj, arba tvarte kur įsitaisyti.
Studentas galvoja: nu tai turbūt ir duktė pas tą ūkininką, kad su svetimu į lovą guldo, gal raupsuota kokia, ne ne, brrrr.. Ir nusprendžia nakvoti tvarte. Ryte studentas prausiasi prie šulinio, prie jo prieina labai graži mergina ir atneša rankšluostį.
Studentas nustebęs klausia: kas tu tokia, gražuole?
Mergina: Aš ūkininko duktė, o kas tu?
Studentas: O aš asilas va iš to tvarto..
 1002    
Universiteto tualete, trys
kabinos.
Balsas iš kairios kabinos:
- Na, ką Petrai fizikos įskaitą išlaikei?
Balsas iš dešinės kabinos:
- Ne, tas senas kvailys įskaitos nepatvirtina…
Balsas iš vidurinės kabinos:
- Ir nepatvirtinsiu!
 1002    
Pirmame kurse vyksta egzas: (dėstytojas sėdi nugara į auditorija) visi nusirašinėja nuo šperu. Dėstytojas atsisuka, pažiūri į auditoriją - visi apsimeta, kad rašo sąžiningai.... Antrame kurse vyksta egzas: (dėstytojas sėdi nugara į auditoriją) visi nusirašinėja nuo šperu. Dėstytojas atsisuka, pažiūri į auditoriją - mato, kad visi nusirašinėja, mandagiai kosteli - visi apsimeta..... Penktame kurse vyksta egzas: (dėstytojas sėdi nugara į auditoriją) visi nusirašinėja nuo šperu. Dėstytojas atsisuka, pažiūri į auditoriją - pirmame suole sėdintis studentas mandagiai kosteli ir dėstytojas vėl nusisuka nugara į auditoriją....
 1001    
Dėstytojas aiškina apie naujus mokesčių įstatymus teisės studentams:
- Atkreipkite dėmesį: šis įstatymas du kartus keistas, o antrasis - daug
keistesnis už pirmąjį !..
 1001    
> Studentas valgykloje nešasi padėklą su maistu. Klausia dėstytojo:
> -Ar galiu prisėsti?
> -Na, kiaulė ir gulbė prie vieno stalo nedera.
> Studentas nutyli, bet atsisėda. Greitai pavalgo ir pakildamas taria:
> -Na, tai aš skrisiu.
>
 1001    
Studentas rašo tėvui: Kur pinigai?
Tėvas: Čia!
 1001    
Psichologijos profesorius išdėsto paskaitą apie maniakinę depresiją ir tada klausia studentų:
– Kaip vadiname žmogų, kuris vieną minutę šaukia iš visų jėgų ir vaikšto pirmyn atgal, o kitą minutę jau sėdi ir nesivaldydamas rauda?
Vienas studentas nedrąsiai bando spėti:
– Gal… krepšinio treneriu?
 1001    
Pirmakursis studentas savo tėvui: „Ir nepamiršk man reguliariai rašyti. Net jei tai būtų tik čekis“.
 1001    
Kalbasi du studentai: „Iš ko tu gyveni?“ – „Rašau“. – „O ką?“ – „Rašau į namus, kad man reikia pinigų“.
 1001    
Anekdotai ir juokeliai
Kalbasi studentai:
– Ar tu tiki sielų persikūnijimu?- klausia vienas.
–  Aišku. Aš, pavyzdžiui, buvau asilas.
– Kada?
– Kai paskolinau tau penkis litus.
 1001    
Pas konservatorijos studentą yra svečių. Svečias: „Kuri dabar valanda?“ – „Neįsivaizduoju, bet greitai mes tai sužinosime“. Jis sėdasi prie pianino ir sugroja maršą. Po kelių sekundžių išgirsta kaimyno riaumojimą: „Baikite pagaliau. Juk jau pusė trijų nakties.“
 1001    
– Dėstytojau, ką manote apie studentes, gausiai naudojančias kosmetiką?
– Man jos patinka, nes gavusios blogą pažymį, nepradeda žliumbti.
 1001    
Pagrindinė studento užduotis – išlaikyti egzaminus nesimokius. Nes pasimokęs, kiekvienas kvailys išlaikys.
 1001    
Studentas valgykloje nešasi padėklą su maistu. Klausia dėstytojo:
– Ar galiu prisėsti?
– Na, kiaulė ir gulbė prie vieno stalo nedera.
Studentas nutyli, bet atsisėda. Greitai pavalgo ir pakildamas taria:
– Na, tai aš skrisiu.
 1001    
Universiteto rūbinėje kabo skelbimas: "Tik dėstytojams". Apačioje ranka prirašyta: "Bet galima kabinti ir paltus"
 1000    
Kuklus vyrukas užeina į barą. Pamato mielą prie baro sėdinčią merginą, atsisėda netoliese. Po kokios valandos nedrąsiai prieina ir paando užkalbinti:
- Ar jūs neprieštarautumėte, jei aš pasiūlyčiau susipažinti?
Mergina atsisuka į vaikiną ir iš visos gerklės suspiegia:
- NEEEEEE!!!! Aš nemiegosiu su Tavim!!!!!!
Baro lankytojai, visi kaip vienas, atsisuka. Vyrukas, pasijutęs beviltiškai, nuspūdina šalin. Po kelių minučių mergina prie jo prieina ir, nusišypsojusi, taria:
- Atleiskite, kad priverčiau jus pasijusti nepatogiai... Matote, esu psichologijos studentė ir tyrinėju žmonių elgesį nestandartinėse situacijose...
Vyrukas išsprogina akis ir iš visų plaučių užrinka:
- Kaip suprasti, UŽ DU ŠIMTUS LITŲ???!!!!!
 1000    
Per egzaminą studentas ima vieną bilietą – nežino. Ima kitą – irgi. Trečią – taip pat… ketvirtą, penktą… Galų gale profesorius pasirašo – patenkinamai. Kiti studentai piktinasi:
– Už ką?!
– Kaip už ką, – sako profesorius, – jei ieško, vadinasi, kažką žino!
 1000    
Docentas studentui: „Šią savaitę jūs jau penktą kartą vėluojate į seminarą. Kokią galima daryti išvadą?“ – „Kad šiandien – penktadienis“.
 1000    
Anekdotai ir juokeliai
Universiteto dekanas susirinkusiems pirmakursiams aiškina mokslo įstaigos taisykles:
– Į merginų bendrabutį draudžiama įeiti vaikinams. Į vaikinų bendrabutį draudžiama įeiti merginoms. Bet kas, pažeidęs šią taisyklę, pirmą kartą bus baudžiamas 20 dolerių bauda. Pažeidęs antrą kartą baudžiamas 60 dolerių bauda. Trečią kartą pažeidus taisykles gresia 120 dolerių bausmė.
Čia vienas pirmakursis neiškenčia:
– O kiek kainuoja viso pusmečio abonementas?
 1000    
Egzaminas. Dėstytojas klauso, na, o studentas nesąmones šneka…
– Studente, ar jūs žinote, kas yra egzaminas?
– Na… Tai dviejų protingų žmonių pokalbis.
– O kas, jei vienas iš jų idiotas?
– Tada kitas gali likti be stipendijos…
 1000    
Mergina iš kultūringos
šeimos, kitame mieste, pradėjo studijuoti universitete.
Po mėnesio mama jos klausia telefonu:
- Dukryte, kaip tau sekasi? Kalbama, kad studentai geria, rūko, vartoja
narkotikus, užsiiminėja besaikiu seksu, įstoja į religines sektas…
Dukra (nustebusi):
- Į religines sektas?
 1000    
.
To top