search

 
 
 
 

Anekdotai ir juokeliai - petriukas, apie petriuką

Grįžta Petriukas rugsėjo 1-ąją iš mokyklos:
- Šūdas, gavau 2 iš lietuvių kalbos.
Tėvas pasipiktinęs:
- Tai ką, rašyt nemoki?
- Kodėl nemoku. Moku. Mokytoja liepė parašyt "Kaip aš praleidau vasarą". Aš ir parašiau - "Ačiū, gerai.".
 1229    
-vaikai psakykite gyvuna is B raides
petriukas kelia ranka
-Bebras
-o dabar is D
vel petriukas
-Du bebrai
-Petriuk is klases
o dabar vaikai pasakykite gyvuna is G
Petriukas ikisa galva i klase
-gal bebras
 1186    
-Kiek man metų?
Visi vaikai pasimetę galvoja… Staiga Petriukas pakelia ranką ir sako:
- Jums mokytoja 24 metai.
- Taip,- sako nustebusi mokytoja, -o kaip tu sužinojai?
- Matote, kai aš namie kalbu kvailystes, mane tėtis vadina pusdurniu…o man 12 metų…
 1155    
Tėvas, prieš išeinant Petriukui į mokyklą, sako:
– Eik per gatvę tik tada, kai mašina pravažiuos.
Pareina Petriukas iš mokyklos, tėvas jo ir klausia:
– Kaip sekėsi mokykloje?
– Aš nebuvau mokykloje.
– Kodėl?
– Nes mašina nepravažiavo.
 1096    
- Tėte, Petriukas valgo laikraštį!
- Tegul valgo, aš jį jau perskaičiau.
 1095    
Petriukas grįžo iš mokyklos su užrašu nuo mokytojo "Petriukas smirda.
Petriuką reikia plauti". Tėvai įraše atsakymą: "Petriuko nereikia uostyti.
Petriuką reikia mokyti"
 1087    
- Mama, mama, man jau šešiolika! Ar jau galiu nešioti liemenėlę?
- Kaip čia pasakius, Petriuk.
 1086    
- Petriuk, kodėl lyjant sliekai išlenda į paviršių?
- Nežinau, gal jie neturi dušo?
 1081    
Mokytoja klausia vaiku, kaip ju seimoje kovojama su krize. Petriukas kelia ranka ir sako:
- Mes su teciu nusprendeme atsisakyti mamos.
- Kaip tai? - klausia mokytoja
- Tai kad as jau didelis, man pieno nebereikia, tetis jau per senas, o laikyti vien del kaimyno neapsimoka!
 1078    
Mokytoja:
- Petriuk, kiek bus penki plius penki?
- Vienuolika.
- Petriuk, ištrauk rankas iš kišenių, kai skaičiuoji.
 1072    
Mokytoja uždavė vaikams namų užduotį, sužinoti, iš kur randasi vaikai. Namie Petriuko tėvas pasakė, esą išdrožęs jį iš bulvės. Kitą dieną Petriukas įsimetė bulvę į kuprinę ir išėjo į mokyklą. Pamokos metu mokytoja klausia, ką vaikai sužinojo iš tėvų.
- Vaikus atneša gandras...
- Vaikus randa kopūstuose...
- Vaikus perka ligoninėje...
Atėjo Petriuko eilė, jis ir klausia mokytojos:
- Ar galiu išsitraukti ir parodyti?...
 1070    
Petriukas neatėjo į mokyklą. Sekančią dieną mokytoja klausia, kur šis trainiojosi.
- Namie buvo gaisras ir su seneliu nelaimė...
- Na, papasakok smulkiau..
- Iš ryto nuėjau į parduotuvę pieno. Grįžtu - butas dega. Butas devintame aukšte, o ten senelis.
- Tai senelis sudegė?
- Ne, atvažiavo ugniagesiai ir ėmė pilti vandenį.
- Tai senelis nuskendo?
- Ne, iššoko per langą.
- Reiškia užsimušė.
- Ne, ugniagesiai ištiesė brezentą.
- O kaip gi senelis?
- Nuspyruokliavo atgal į butą.
- Sudegė?
- Ne.
- Paskendo?
- Ne.
- Tai kas gi atsitiko su seneliu?
- Vėl iššoko.
- O toliau?
- Nuspyruokliavo atgal i butą. Po to vėl iššoko ir vėl nuspyruokliavo atgal į butą. Vėl iššoko ir vėl atgal.. Ir taip labai ilgai.
- Petriuk, KAS ATSITIKO SENELIUI ?!?!?!
- Teko nušauti, atsibodo jis visiems...
 1068    
Anekdotai ir juokeliai
Per futbolo rungtynes salėje pirmoje eilėje sėdi Petriukas. Draugas jo klausia:
– Iš kur gavai bilietą?
– Iš brolio, – atsako Petriukas.
– O kur brolis?
– Namie. Ieško bilieto.
 1063    
Matematikos mokytojas, pažvelgęs į mokinio sąsiuvinį, buvo stačiai priblokštas, regėdamas painius skaičiavimus.
- Petriuk, vienas iš mūsų išsikraustė iš proto!
Kitą dieną Petriukas padeda ant mokytojo stalo voką.
- Kas jame? - klausia mokytojas.
- Pažyma, kad aš ne beprotis.
 1046    
Tikybos mokytoja klausia Petriuko:
- Kas viska mato ir girdi?
- Mūsų kaimynė.
 1044    
Lietuvių pamoka. Mokytoja sako:- Taigi, vaikai, pasakykite sakinį su
žodžiais "tikriausiai" ir "nes". Na Onute?- Tikriausiai
eisime į parduotuvę, nes taikomos didelės nuolaidos.- Gerai, Onute, dešimt. O
tu Maryte?- Tikriausiai eisime grybauti, nes vakar lijo.- Gerai irgi dešimt. Na
o tu Petriuk ?- Močiutė paėmė laikraštį...- Na ir ką???- Tikriausiai eis kakot,
nes skaityti nemoka..! ;D
 1040    
Draugas klausia Petriuką:
- Kaip veikia pelėkautai, kuriuos neseniai sukonstravo tavo tėvas?
- Tiesiog puikiai. Kas rytą šalia jų randame dvi peles, kurios nugaišta iš juoko, išvydusios tokį technikos stebuklą.
 1037    
- Pasakyk, Petriuk, kaip mes vadiname žmogų, kuris visą laiką kalba, nors jo niekas seniai nesiklauso?
- Mokytoju, pone mokytojau.
 1036    
petriukas su teciu nueina i nudistu pliaza. tevas nusirengia nuogai , o petriukas klauia tecio :
-teti kas tau ten tarp koju?
-gandriukas.
-galiu paglostyt?
tetis pagalvojo ir sutiko. po keliu munuciu uzmigo , o atsibudes pamate kad ligoninej yra.
-kas man daktare ?
-paklauskit savo berniuko!
-petriuk kodel as ligoninej?
-nu teti.. nu suprask as gandriuka glosciau , glosciau , o jis mane apspjove , todel as jam sudeginau lizda, nusukau galva ir sutrypiau kiausus
 1035    
Mokytoja: Vaikai, ar žinote Basanavičių, Kudirką, Daukantą,… Neištvėrė Petriukas atsistojo ir sako mokytojai: o ar žinai kas yra Rembo zarembo? Mokytoja: Ne Petriukas: Tai ko su savo hebra gąsdini?
 1034    
Po Onytės langu žaidžia vaikai. Staiga Petriukas sušunka:
-Onute, tu man reikalinga kaip moteris!
-Ką?! -pro langą iškiša galvą jos mama.
-Na, suprantat, mano kamuolys įriedėjo į moterų tualetą...
 1034    
Anekdotai ir juokeliai
Staiga ėmė rėkti mažasis Petriukas. Mama pribėgusi klausia:
- Kas nutiko, Petriuk?
- Vakar susimušiau plaktuku pirštą,-kukčioja Petriukas.
- Vakar? O ko dabar rėki?
- Taigi tavęs, mama, vakar nebuvo namie.
 1029    
Petriukas klausia tėčio:
– Tėti, atspėk, koks traukinys labiausiai vėluoja?
– Eeee… Nežinau… O koks?
– Tas, kurį beveik prieš metus žadėjai man padovanoti gimtadienio proga!
 1028    
Petriukas su drauge stovi šalia kinoteatro ir žiūri į plakatą:
- Nu va, vėl - vaikams iki 16 negalima...
- Taip, - pritaria draugė, - geriau jau iš vis iš lovos nebūtume lipę...
 1026    
– Kodėl gandrai rudenį išskrenda į Afriką?
– Negrai irgi nori turėti vaikų, – atsako Petriukas.
 1024    
mokytoja klausia vaiku:
-vaikai psakykite gyvuna is B raides
petriukas kelia ranka
-Bebras
-o dabar is D
vel petriukas
-Du bebrai
-Petriuk is klases
o dabar vaikai pasakykite gyvuna is G
Petriukas ikisa galva i klase
-gal bebras
 1021    
Mokytojas:- Vaikai,
atsistokite, kas save laikote kvailais!Po kelių minučių atsistoja Petriukas. Mokytojas:-
Petriuk, tai tu galvoji, kad esi kvailas?- Ne... Bet nepatogu, kai jūs vienas
stovite...
 1020    
Petriukas neturi šuns, turi katiną.
- Petriuk, - sako jam klasės draugas, - kam tau tas kvailas žvėrelis namie? Mesk jį laukan ir įsitaisyk šunį.
- Šuo pernelyg kvailas padaras, kad aš jį laikyčiau.
- Tai katės kvailos!
- O tu kur nors matei, kad kelios pririštos katės temptų per sniegynus roges su visokiu šlamštu?
 1019    
Petriukas ateina į mokyklą sutinusia lūpa, mokytoja ir klausia jo:
– Kodėl tavo lūpa ištinusi?
Petriukas:
– Ai, su tėvu buvome vakar žvejoti. Tai ant lūpos nutūpė bitė.
– Ji tau įgėlė?!
– Ne, nespėjo – tėtis irklu užmušė.
 1019    
Pas dantistą mama prašo sūnelio:
- Būk gerutis, Petriuk! Išsižiok ir sakyk A-A-A, kad dėdė galėtų ištraukti savo pirštą...
 1014    
Mokytoja klausia vaikų, ką reikia daryti einant miegoti. Vaikai tyli, nes ne vienam neateina į galvą, kad mokytoja norėtų išgirsti, jog reikia valyti dantis.
- Petriuk, - mėgina užmegzti pokalbį mokytoja, - ką tavo tėvai veikia prieš miegą?
- Jūs tai žinote, ir aš žinau, - atsako Petriukas, - bet ar tikrai turime demoralizuoti šiuos nekaltus vaikus?
 1013    
Žiūrėdamas, kaip mama matuojasi naujus kailinius, Petriukas sako:
- Mama, ar tu pagalvojai, kiek dėl šitų kailinių kamavosi vargšas nelaimingas gyvulys?
Mama rūsčiai pažvelgė į Petriuką ir subarė:
- Kaip tu šitaip gali sakyti apie savo tikrą tėvą?!
 1013    
Petriukas klausia mamos:
- Sakyk, mamyte, o iš kur aš atsiradau.
- Tave kopūstuose radom.
- O sesutė iš kur?
- O ją tai morkų lysvėje radom.
Po kelių dienų Petriukas netyčia užeina į tėvų miegamąjį ir užtinka juos besimylint.
- Na, ką, tikriausiai dabar pats daržininkystės įkarštis? - garsiai svarsto Petriukas.
 1012    
– Petriuk, kodėl Amerika vadinama Amerika?
– Todėl, kad ten gyvena amerikiečiai.
 1011    
Mokytoja klausia Petriuko, ką į Lietuvą importuoja Indija:
Petriukas: - Nežinau, neatsimenu.
Mokytoja: - Na, pagalvok, prisimink, ką jūsų šeima geria ryte.
Petriukas: - Nejaugi raugintų agurkų rasalą?!
 1011    
Petriuko tėvas skambina kaimynui:
– Ar jūs išsprendėte už sūnų matematikos užduotis?
– Išsprendžiau.
– Gal galite duoti nusirašyti.
 1011    
Petriukas po pirmos dienos mokykloje grįžta labai nusivylęs:
- Ir tai jie vadina pirma klase! Visur tik kieti suolai...
 1010    
Anekdotai ir juokeliai
Grįžta Petriukas iš mokyklos. Tėtis klausia:
– Kiek gavai?
– 2,– atsako Petriukas.
– Kodėl tiek mažai?
– Krizė, tėveli, krizė.
 1008    
Iš Petriuko biografijos: tą dieną, kai jis gimė, jo tėvas iššaudė
visus kaimelio gandrus...
 1007    
Po kelių minučių Petriukas vėl prieina prie mamos.
- Mama, dar noriu apie tas beždžiones pasikalbėti.
- Gerai. Kas neaišku?
- Mūsų giminė irgi kilo iš beždžionių?
- Taip.
- Gal fotografijos yra išlikusios?
 1007    
Daugiau: 1 - 2 - >> 
.
To top