search

 
 
 
 

Anekdotai ir juokeliai - mokykla, apie mokyklą

- Tėti, pavežėk iki mokyklos.
- Tai kad aš važiuoju į kitą pusę.
- Tai dar geriau!!!
 1067    
- Mama,daugiau į ta mokykla neisiu!
- Kodėl sūnau?
- Aštuntokai mane nustūmė nuo laiptu,o septintokės apžnaibė.
- Bet sūnau, tu negali neiti, visų pirma, tau jau keturiasdešimt,o visų antra - tu mokyklos direktorius!
 1063    
Grįžta Petriukas rugsėjo 1-ąją iš mokyklos:
- Šūdas, gavau 2 iš lietuvių kalbos.
Tėvas pasipiktinęs:
- Tai ką, rašyt nemoki?
- Kodėl nemoku. Moku. Mokytoja liepė parašyt "Kaip aš praleidau vasarą". Aš ir parašiau - "Ačiū, gerai.".
 1058    
Mokytoja uždavė vaikams namų užduotį, sužinoti, iš kur randasi vaikai. Namie Petriuko tėvas pasakė, esą išdrožęs jį iš bulvės. Kitą dieną Petriukas įsimetė bulvę į kuprinę ir išėjo į mokyklą. Pamokos metu mokytoja klausia, ką vaikai sužinojo iš tėvų.
- Vaikus atneša gandras...
- Vaikus randa kopūstuose...
- Vaikus perka ligoninėje...
Atėjo Petriuko eilė, jis ir klausia mokytojos:
- Ar galiu išsitraukti ir parodyti?...
 1029    
Matematikos mokytojas, pažvelgęs į mokinio sąsiuvinį, buvo stačiai priblokštas, regėdamas painius skaičiavimus.
- Petriuk, vienas iš mūsų išsikraustė iš proto!
Kitą dieną Petriukas padeda ant mokytojo stalo voką.
- Kas jame? - klausia mokytojas.
- Pažyma, kad aš ne beprotis.
 1022    
Petriukas grįžo iš mokyklos su užrašu nuo mokytojo "Petriukas smirda.
Petriuką reikia plauti". Tėvai įraše atsakymą: "Petriuko nereikia uostyti.
Petriuką reikia mokyti"
 1021    
Petriukas po pirmos dienos mokykloje grįžta labai nusivylęs:
- Ir tai jie vadina pirma klase! Visur tik kieti suolai...
 1013    
Petriukas neatėjo į mokyklą. Sekančią dieną mokytoja klausia, kur šis trainiojosi.
- Namie buvo gaisras ir su seneliu nelaimė...
- Na, papasakok smulkiau..
- Iš ryto nuėjau į parduotuvę pieno. Grįžtu - butas dega. Butas devintame aukšte, o ten senelis.
- Tai senelis sudegė?
- Ne, atvažiavo ugniagesiai ir ėmė pilti vandenį.
- Tai senelis nuskendo?
- Ne, iššoko per langą.
- Reiškia užsimušė.
- Ne, ugniagesiai ištiesė brezentą.
- O kaip gi senelis?
- Nuspyruokliavo atgal į butą.
- Sudegė?
- Ne.
- Paskendo?
- Ne.
- Tai kas gi atsitiko su seneliu?
- Vėl iššoko.
- O toliau?
- Nuspyruokliavo atgal i butą. Po to vėl iššoko ir vėl nuspyruokliavo atgal į butą. Vėl iššoko ir vėl atgal.. Ir taip labai ilgai.
- Petriuk, KAS ATSITIKO SENELIUI ?!?!?!
- Teko nušauti, atsibodo jis visiems...
 1009    
Laurynas nejo i mokykla, todel telefonu skambina mokytojai,
storu balsu pamegdzioja teti:
-Panele mokytoja! Mano sunus susirgo, todel i mokykla neateis.
-Okas cia su manim kalba? -klausia mokytoja.
-Mano tevas.
 1005    
Mėsininkas stoja į medicinos mokyklą, akušeriu.
Duoda jam komisija kūdikį:
- Prašome pasverti...
Tas - už vaiko, išbėga. Grįžta po pusvalandžio:
- Du kilogramai... Be kaulų...
 1004    
Mokytojas sako mokiniui - išasmenuok žodį "eiti"!
- Aš einu, tu eini, - iš lėto atsakinėja mokinys.
- Greičiau! - paprašo mokytoja.
- Jis ji bėga. Mes bėgame, Jūs bėgate...
 1003    
Eina Buratinas į mokyklą ir tempia rąstą.
Bėga berniukas pro šalį ir klausia:
- Kam tu tą rąstą tempi?
Buratinas atsako:
- Mokytoja liepė atsivest tėtį.
 1003    
Anekdotai ir juokeliai
- Aš einu, tu eini, - iš lėto atsakinėja mokinys.
- Greičiau! - paprašo mokytoja.
- Jis ji bėga. Mes bėgame, Jūs bėgate...
 1002    
– Tėti, šiandien mokykloje mažasis tėvų susirinkimas.
– Ka reiškia mažasis?
– Na… tu, aš ir direktorius.
 1002    
Mokykloje surašė trimestro pažymius. Sūnus, žvelgdamas tėvui tiesiai į akis:
– Juk svarbiausia, kad tik būtume sveiki, tiesa?
 1002    
Tėvas, prieš išeinant Petriukui į mokyklą, sako:
– Eik per gatvę tik tada, kai mašina pravažiuos.
Pareina Petriukas iš mokyklos, tėvas jo ir klausia:
– Kaip sekėsi mokykloje?
– Aš nebuvau mokykloje.
– Kodėl?
– Nes mašina nepravažiavo.
 1002    
> Fizinio mokytojas sako mokiniams:
> - Na, kurie iš jūsų rūko, išeikit į priekį.
> Keli mokiniai išeina, kiti stovi vietoj.
> - Dabar, kol mes parūkysime, visi apibėgs penkis ratus aplink stadioną.
>
 1001    
Mokytoja klausia mokinių:
- Na, vaikai, ką gero nuveikėt per atostogas?
Petriukas atsistoja ir sako:
- Aš išgelbėjau žmogui gyvybę.
- Kaip gi tu taip padarei? - nustemba mokytoja.
- Aš mamos kontraceptines tabletes pakeičiau saldainiais.
 1001    
Mokytoja klausia mokinių:
- Kodėl mes geriame vandenį?
Petriukas:
- Kad žuvys, kurias mes suvalgome, turėtų kur plaukioti!
 1001    
Pareina Emilis iš mokyklos namo ir sako mamai:
– Mama, aš pirmą kartą atsakiau į mokytojos klausimą teisingai.
– O… Ir koks tai buvo klausimas?
– Ar aš išmušiau mokyklos langą…
 1001    
Šefas paeiliui išsikviečia į kabinetą savo pavaduotoją, visų skyrių vadovus, kitus darbuotojus ir galiausiai dar mokinį Manfredą. „Tarp mūsų šnekant, Manfredai, ar tarp tavęs ir naujosios sekretorės yra kas nors buvę?“ – „Ne, šefe!“ – „Puiku, tai tu ir nuneši jai atleidimo lapelį…“
 1001    
Anekdotai ir juokeliai
- Šioje kameroje sėdi mūsų kalėjimo pažiba, - aiškina viršininkas mokinukams. – Kai jis pirmąkart pateko pas mus, tai buvo visiškas beraštis. Mes jį išmokėme ir rašyti, ir skaityti. Bet ir vėl įklliuvo…už dokumentų padirbinėjimą!
 1000    
Prancūzijos autorių kūrinys, pavadintas "Kiaušiniai, tualetinis popierius ir tavo mokykla". Nesupratusiems - tai knyga apie geras manieras.
 1000    
Fizinio mokytojas sako mokiniams:
- Na, kurie iš jūsų rūko, išeikit į priekį.
Keli mokiniai išeina, kiti stovi vietoj.
- Dabar, kol mes parūkysime, visi apibėgs penkis ratus aplink stadioną.
 1000    
Grįžta Petriukas iš mokyklos. Tėtis klausia:
– Kiek gavai?
– 2,– atsako Petriukas.
– Kodėl tiek mažai?
– Krizė, tėveli, krizė.
 1000    
Petriukas ateina į mokyklą sutinusia lūpa, mokytoja ir klausia jo:
– Kodėl tavo lūpa ištinusi?
Petriukas:
– Ai, su tėvu buvome vakar žvejoti. Tai ant lūpos nutūpė bitė.
– Ji tau įgėlė?!
– Ne, nespėjo – tėtis irklu užmušė.
 1000    
Mokytojas: „Ar žinai, kas yra didvyriškas poelgis?“ Mokinys: „Kai kam nors išgelbėji gyvybę“ – „O tu esi tai padaręs?“ – „Taip, išgelbėjau gyvybę savo sūnėnui – paslėpiau sesers kontraceptikus“.
 1000    
Meistras mokiniui: „Štai du langai, eik ir nudažyk juos“. Mokinys klusniai eina vykdyti užduoties. Po pusvalandžio jis vėl stovi priešais meistrą: „Langus nudažiau, o ką daryti su rėmais?“
 1000    
Meistras mokiniui: „Girdėjau, kad išvadinai mane idiotu. Ar tai tiesa?“ – „Ne, ne. Aš niekada to nedaryčiau. Gi mano darbo sutartyje parašyta, kad negaliu niekam atskleisti firmos paslapčių“.
 1000    
„Mane sumušė“, – grįžęs iš mokyklos verkia Hansas. „O ar tu tą nenaudėlį atpažintum?“ – „Žinoma. Kuprinėje turiu jo ausies galiuką“.
 1000    
Mokytojas bara vėluojantį mokinį:
– Na ir kur tu buvai? Pamoka prasidėjo prieš pusvalandį!
– Žmogus gatvėje pametė 100 dolerių…
– Ir tu padėjai jam jų ieškoti?, –  apsidžiaugia mokytojas.
– Ne, stovėjau ant banknoto kol jis nuėjo.
 1000    
„Tėveli, kaip aš atsiradau?“ – „Tave atnešė gandras“. – „O tave taip pat?“ – „Taip, mane irgi“. – „O senelį?“ – „Taip, savaime suprantama, ir senelį“.
Kitą dieną Martinas mokykloje rašo rašinėlį: „Mūsų šeimoje jau tris kartas nebuvo natūralaus gimimo“.
 1000    
„Ar jau eini į mokyklą?“ – klausia dėdė savo mažojo sūnėno Klauso. – „Taip“, – išdidžiai atsako šis. – „Na, o ką veiki per pamokas?“ – „Laukiu, kol jos pasibaigs“.
 1000    
Sūnus klausia tėvo – bankininko:
– Tėti, juk pinigai banke yra ne tavo, o klientų? Taip?
– Taip.
– Tai tuomet iš kur vila, jachta, mano privati mokykla ir visa kita?
– Tuoj paaiškinsiu… Atnešk man iš šaldytuvo lašinių gabaliuką.
Sūnus atneša.
– O dabar vėl padėk į vietą.
– Na, ir kas iš to?
– O pirštai tai taukuoti liko…
 1000    
Mokykloj mokinys klausia mokytojos:
– Mokytoja, ar jūs mane gerbiate?
Mokytoja atsako:
– Aišku, kad gerbiu.
O mokinys išdidžiai:
– Esu turėjęs visokių gerbėjų, bet mokytojos tarp jų – dar ne.
 1000    
Mama ryte žadina vaiką:
– Zuikeli, kelkis, į mokyklą eiti laikas.
Vaikas, versdamasis ant kito šono:
– Šiandien aš būsiu žuvytė, neturiu kojyčių ir niekur neisiu.
 1000    
Grįžta Petriukas iš mokyklos. Tėtis klausia:
– Kiek gavai?
– 2,– atsako Petriukas.
– Kodėl tiek mažai?
– Krizė, tėveli, krizė.
 1000    
Anekdotai ir juokeliai
– Kur Vytautas Didysis pasiekė savo pirmąją pegalę? – klausia mokytoja.
– 139-ame mūsų istorijos vadovėlio puslapyje! – atsako mokinys.
 1000    
Tėvas klausia sūnaus:
– Ką šiandien veikėte mokykloje?
– Per chemiją studijavome sprogstamąsias medžiagas.
– O ką rytoj veiksite mokykloje?
– Kokioje mokykloje, tėveli…
 1000    
Pareina Petriukas iš mokyklos namo ir sako mamai:
– Mama, aš pirmą sykį atsakiau į mokytojos klausimą teisingai. Atsakymas buvo „Taip“.
– Ooo… Ir koks tai buvo klausimas?
– Ar aš išmušiau mokyklos langą?
 1000    
Daugiau: 1 - 2 - >> 
.
To top